Wettelijke vermeldingen

 

Apotheek: Apotheek Toelen

Joseph Depauwstraat 2

1600 Sint-Pieters-Leeuw

Hoofdapotheker: Patrick Toelen

Ondernemings- of BTW-nummer: BE 0430.134.226

Machtigingsnummer APB: 237704

Telefoonnummer: 02 331 04 06

 

Intellectuele eigendom

 

De hele site wordt beschermd door de Belgische en internationale wetgeving op het auteursrecht en de intellectuele eigendom. Alle reproductierechten zijn voorbehouden, ook voor de documenten die gedownload kunnen worden en de iconografische en fotografische representaties. De reproductie van deze hele site of een gedeelte ervan op eender welke elektronische drager is formeel verboden zonder de uitdrukkelijke toestemming van Bitler CVBA.